baner_MTZ

Kompetencje

Tomasz Zdzikot, ur. 2 listopada 1979 r., radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w kwestiach związanych cyberbezpieczeństwem, a także w prawie administracyjnym i prawie mediów, autor licznych publikacji naukowych poświęconych tym zagadnieniom.

Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Ukończył program Top Public Executive organizowany przez IESE Business School w Barcelonie i Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego oraz Wyższy Kurs Obronny w Akademii Obrony Narodowej, a także studia podyplomowe Cyberbezpieczeństwo w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

Ukończył również Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego na Uniwersytecie Warszawskim, podyplomowe studia Zarządzanie w Administracji Publicznej w WSPiZ im. Leona Koźmińskiego oraz podyplomowe studia Zarządzanie Nieruchomościami organizowane przez WSPiZ im. Leona Koźmińskiego i Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, a także Studium Generale Europa w Instytucie Politologii UKSW. Zdał egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

ZDZIKOT-img1_PL

„Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się ignorant, który nie wie, że się nie da, i on to robi.”

Albert Einstein

Doświadczenie

Był doradcą Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy śp. Sławomira Skrzypka, a także doradcą Wojewody Mazowieckiego, pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy. Był wiceprezesem Centrum Bankowo-Finansowego „Nowy Świat” S.A. – spółki Skarbu Państwa i Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego. Przez wiele lat pracował w Departamencie Prawnym Biura Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w tym jako jego wicedyrektor. 18 listopada 2015 roku został powołany na Podsekretarza Stanu w MSWiA. Z dniem 25 października 2017 r. został powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w MSWiA oraz Pełnomocnika Rządu do Spraw Przygotowania Organów Administracji Państwowej do Współpracy z Systemem Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemem Informacyjnym.

15 stycznia 2018 roku powołany na stanowisko Sekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. Jest Pełnomocnikiem Ministra Obrony Narodowej do spraw Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni, odpowiada m.in. za program podniesienia zdolności Sił Zbrojnych RP do działania w cyberprzestrzeni – CYBER.MIL.PL.

W latach 2006-2014 radny m.st. Warszawy. W kadencji 2006-2010 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Ładu Przestrzennego, był członkiem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Komisji Kultury. W kadencji 2010-2014 wybrany Przewodniczącym Komisji Samorządowej i Integracji Europejskiej. Pracował także w Komisji Rozwoju Gospodarczego oraz w Komisji ds. Organizacji EURO 2012.

W 2014 i ponownie w 2018 roku, głosami mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy, został wybrany radnym Sejmiku Województwa Mazowieckiego, w którym pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Prawa, Samorządu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, biorąc także udział w pracach Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

ZDZIKOT-2b_PL

Działalność społeczna

W czasie studiów aktywnie działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jest członkiem Stowarzyszenia Wspólnota Polska oraz Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, współpracował ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. Jest współinicjatorem kwest na polskie cmentarze we Lwowie.

ZDZIKOT-circle1_PL
ZDZIKOT-circle2_PL
ZDZIKOT-circle3_PL

Pasje

Jest pasjonatem biegania. Ukończył cztery maratony, kilkanaście półmaratonów i kilkadziesiąt biegów na krótszych dystansach. W 2014 i ponownie w 2019 roku zdobył Koronę Polskich Półmaratonów.

ZDZIKOT-circle4_PL
ZDZIKOT-circle5_PL
ZDZIKOT-circle6_PL